საბოლოო გამოცდისთვის უნდა მოამზადოთ შემდეგი საკითხები:

საბოლოო გამოცდა შეფასდება 40 ქულით. გამოცდაზე გექნებათ ღია და დახურული კითხვები,რომლებიც შეფასდება 1, 2 ან 3 ქულით.

21 დეკემბერს ჩატარდება დასკვნითი, მე-5 ქვიზი, რომლისთვისაც უნდა წაიკითხოთ შემდეგი სტატია:

დინერი, ა. და ჰეიგენი, ჯ. (2013): სოციალისტურიდან პოსტსოციალისტურ ქალაქებამდე: ერის აღწერა ურბანული სივრცით. ჩამოტვირთვა

გაითვალისწინეთ, რომ ეს არის ბოლო ქვიზი. ამიტომ მეხუთე ქვიზის აღდგენას ვეღარ მოახერხებთ. შესაძლებელი იქნება მხოლოდ მეოთხე ქვიზის აღდგენა.

საბოლოო დავალება:

დავალების აღწერა ნახეთ მიმაგრებულ ფაილში. შაბლონებად შეგიძლიათ, რომელიმე ქვემოთ მოცემული ფაილი გამოიყენოთ. ფაილი გახსენით ფაუერ-ფოინთში და სურვილისამებრ შეცვალეთ

გაითვალისწინეთ, რომ დავალების ატვირთვის ბოლო ვადა არის 21 დეკემბრის საღამოს 23:59

შუალედური გამოცდა

შუალედური გამოცდისთვის მოამზადეთ შემდეგი საკითხები:

შუალედური გამოცდა შეფასდება 20 ქულით. გამოცდაზე გექნებათ ღია და დახურული კითხვები,რომლებიც შეფასდება 1 ან 2 ქულით.

7 დეკემბერს ჩატარდება ქვიზი, რომლისთვისაც უნდა მოამზადოთ შემდეგი საკითხები:

16 ნოემბერს ჩატარდება ქვიზი, რომლისთვისაც უნდა მოამზადოთ შემდეგი საკითხები:

26 ოქტომბერს ჩატარდება ქვიზი, რომლისთვისაც უნდა მოამზადოთ შემდეგი საკითხები:

ამასთან, ვისაც პირველი ქვიზის აღდგენის სურვილი აქვს, შეუძლია, მოემზადოს. გაითვალისწინეთ, რომ ეს არის პირველის აღდგენის ბოლო შესაძლებლობა.

12 ოქტომბერი

ლიტერატურა:

საბოლოო შეფასების განაწილება:

კომპონენტი მაქსიმალური ქულა
დასწრება 5
ქვიზი 1 5
ქვიზი 2 5
ქვიზი 3 5
ქვიზი 4 5
ქვიზი 5 5
დავალება: პოსტერ-პრეზენტაცია 10
შუალედური გამოცდა 20
ფინალური გამოცდა 40

ლექტორი: ბაადურ წერეთელი

სემინარის ხელმძღვანელი: დავით სიჭინავა,

ლექცია: შაბათი, 13:00-14:00, თსუ მე-2 კორპუსი, 016 აუდიტორია

სემინარები: შაბათი, 09:00, 10:00, 11:0, 12:00 (ნაკადების მიხედვით), თსუ მე-2 კორპუსი, 016 აუდიტორია.

ფეისბუქის ჯგუფს დაემატეთ ამ ბმულზე