დავით სიჭინავა

Language selector

კვლევა

ქვემოთ მოცემულია იმ კვლევითი პროექტების სია, რომელსაც დამოუკიდებლად, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან ვახორციელებდი. „CRRC-საქართველოს“ კვლევითი პორტფელი შეგიძლიათ, ამ ბმულზე იხილოთ.

  • [თანააპლიკანტი საქართველოდან, ხელმძღვანელი დოქტ. ლელა რეხვიაშვილი, რეგიონული გეოგრაფიის ლაიბნიცის ინსტიტუტი] 2019-2020: ”Green Mobilisations in the cities of Central Asia and the South Caucasus”, დაფინანსებული გერმანიის განათლების ფედერალური სამინისტროს მიერ (€39,000)
  • [კვლევის ხელმძღვანელი] 2019-2021: ”Examining the Social Impacts of Large, Private Sector Urban Development in Batumi and Tbilisi, Georgia,” funded by the Georgian National Science Foundation (€32,000). Project webiste
  • [კვლევის ხელმძღვანელი] 2018: „ელიტები, ისტორიული მემკვიდრეობა და საარჩევნო ქცევა საქართველოში”, დაფინანსებული თსუ სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მიერ (€4,000)
  • [უფროსი მკვლევარი] 2015: “თბილისის ურბანული განვითარების სივრცითი ასპექტები: მობილობის გავლენა სოციალური გარემოს ცვლილებაზე”, აფინანსებული თსუ სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მიერ (€5,000)
  • [კვლევის ხელმძღვანელი] 2014-2016: ”Social Contents of Changing Housing Landscapes of the Capital Metropolises of Armenia and Georgia: Institutions, Stakeholders, Policies” in collaboration with the Department of Human Geography at Tbilisi State University and Yerevan State University, funded by the Academic Swiss Caucasus Network (€88,000)
  • [უფროსი მკვლევარი] ”Coping with Marginality and Exclusion: Can IDP (Internally Displaced Person) Communities Successfully Integrate into Mainstream Urban Societies in Georgia?” funded by the Academic Swiss Caucasus Network (€43,000)
Menu

Language selector