დავით სიჭინავა

Language selector

სწავლება

სხვადასხვა დროს საქართველოს და კანადის უმაღლეს სასწავლებლებში მიმყავდა კვლევის მეთოდების, მონაცემთა ანალიზისა და გეოგრაფიის კურსები. 2013 წლიდან დღემდე, მიხელმღვანელია 30-მდე სამაგისტრო და საბაკალავრო ნაშრომისთვის. ქვემოთ შეგიძლიათ, იხილოთ ჩემს მიერ წაკითხული სასწავლო საგნების (არასრული) ჩამონათვალი.

კარლტონის უნივერსიტეტი (Carleton University), ოტავა, კანადა

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლა (ISET)

  • World Regional Geography (ბაკალავრიატი, ინგლისურად)

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი (IBSU)

  • Cities as Sites of Memory: Post-Socialist Place Meanings and Contested History (სიუზენ ჰერის-ბრანდტსთან ერთად, ბაკალავრიატი, ინგლისურად)
  • Introduction to Research Methods (ბაკალავრიატი, ინგლისურად)
  • Quantitative Research Methods (მაგისტრატურა, ინგლისურად)

მედიის და მასკომუნიკაციების სკოლა, საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი (GIPA)

  • Introduction to Research Methods (მაგისტრატურა, ინგლისურად)
  • Visual communications (სანდრო ასათიანთან ერთად, მაგისტრატურა, ინგლისურად)
Menu

Language selector